Както писахме наскоро, Ekiga е новият проект на създателя на Gnomemeeting, дългоочакваната нова и основно преработена версия на програмата за видеоконференции в Gnome. След като преработиха проекта, включиха поддръжка на SIP-протокол и минаха през дългата процедура на измисляне на ново и странно име и след това на обясняването и налагането му, сега авторите на Ekiga се сблъскват с ново препятствие. Удрят се в лицензионното сито на проекта Дебиан.

OpenH323, който е в основата на Ekiga за поддръжката му на протокола H.323, е лицензиран под MPL (Mozilla Public Licence) – лиценз, който задължава разпространението на двоичните файлове да се придружава с пълния изходен код. Това се счита за ограницение от Дебиан и съгласно DFSG лицензът е несвободен.

Причината MPL да е несвободен за Дебиан е, че това твърдо ограничение, задължителното разпространение на изходния код, не може да се избегне в никой случай – дори и когато изходният код е наличен в мрежата за свободно изтегляне или например е достъпен при поискване, това пак не удовлетворява MPL. Съгласно MPL копие от изходния код трябва да е налично заедно с всяко копие на двоичния пакет.

Това е ограничение, което софтуерен проект като Дебиан, който разпространява изцяло продукта си през мрежата, не може да удовлетвори.

Проблемът за нуждата от прелицензиране на кода на OpenH323 и очевидната трудност пред това прелицензиране е на дневен ред още отпреди няколко години.

Резултатът може би ще е такъв, че по-скоро ще видим джабер-клиенти с поддръжка за пренос на глас, отколкото ще използваме Ekiga от главното хранилище на Дебиан. Ироничното в случая е, че това, което прави Ekiga интересна днес не е поддръжката на H.323, а на SIP. Но няма проблем със SIP-лицензирането или с лицензирането на кода за STUN и настройките за защитни стени.

Правни проблеми на стар код пречат на Ekiga да покаже новата си функционалност.

В хода на разговора за Ekiga в Дебиан българският разработчик Дамян Иванов, който поддържа пакетите за Firebird2 (сървър за бази от данни, бивш “Interbase”), също се поинтересува от съдбата на неговите пакети. Те са лицензирани под “Interbase Public Licence” и “Initial Developer Public Licence”, които са съвместими с MPL.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *