Готова е версия 2.0 на проекта Ekiga. Това е наследникът на добре познатата на потребителите на Gnome програма за видео-разговори GnomeMeeting. Ekiga стартира с номер на версията 2.0, наследявайки от GnomeMeeting поддръжката на H.323.

Новото в новата програма е добавената поддръжка на протокола SIP и улеснените мрежови настройки, позволяващи на потребителя да се свързва без промени в защитни стени и/или маршрутизирането.

Ekiga е първата свободна програма, която поддържа и H.323, и SIP. Няколко други проекта работят за по-добра поддръжка на VoIP в GNU/Linux, като OpenWengo, KPhone, някои XMPP/Jabber проекти и др. Но Ekiga е първата, която постига това и по първите отзиви в мрежата затворени проекти като Skype вече нямат и технологично предимство пред свободните проекти.

На адрес http://www.ekiga.net се намира SIP-регистър, откъдето можете да вземете свой SIP-адрес, на който другите потребители могат да ви търсят. В мрежата има и други такива регистри, но екипът на Ekiga и по-специално основният разработчик Damien Sandras са се погрижили за пълна VoIP-услуга.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *