Според статистиката използването на Firefox от потребителите бележи постоянна тенденция за увеличаване. За сметка на използването на IExplorer, уеб-четеца на Windows. Особено след 2005г. промените са големи. Има също така и увеличение при другите браузъри, но ръстът на Firefox е най-значим.

Има промени и в потреблението на различните операционни системи – това на производните на Unix се увеличава, а на Windows намалява. Но при операционните системи промените са доста по-плавни, както се вижда от графиката в статията.

Интересните развития са при уеб-четците – според едно от изследванията след като през 2002г. IExplorer е достигнал дял от 95%, а за Mozilla/Firefox и базираните на тях са останали около 4%, през 2006г. Firefox е достигнал до 11%. Според друго изследване ръстът на Firefox е от 8% през 2002г. до 58% през януари 2006г.

Които и от тези две статистики да са по-точни, едно е ясно – все повече и повече нарааства използването на Mozilla/Firefox браузъри. Най-много сред тях се ползва очевидно Firefox, но да не забравяме, че на базата на рендериращата машина Gecko има и други програми – Epiphany (по подразбиране за Gnome), Kazehakase и други, доста по-малко разпространени.

Обяснението на бурния ръст на употреба на Mozilla/Firefox е във факта, че много потребители на Windows сменят основния си браузър с windows-версията на Firefox. Последната версия на печално известния с грешките и дупките в сигурността си IExplorer е доста стара вече, а Microsoft бави излизането на новата версия на операционната си система и, съответно, на браузъра си.

Пред потребителите на Windows няма толкова голям избор на свободни браузъри, какъвто има пред тези на GNU/Linux. Но дори и да получат различен и по-добър уеб-опит само от досега си с Firefox, много от тях остават именно с Firefox. Проектът Firefox се разработва много активно и получава непряка помощ от всички почти разработчици на свободни браузъри. Нови версии излизат периодично и за програмата има написани огромен брой приставки, които могат да разрешат практически всяка задача от работата ни в уеб. И макар да остава съмнението, че при толкова много приставки не всички могат да бъдат добре проверени за грешки, все пак най-използваните и популярни приставки се проверяват щателно.

И когато един windows-потребител веднъж замени браузъра си и премине на Firefox, явно по-рядко желае да се завърне към IExplorer. Веднъж подбрани и настроени, приставките на Firefox са практически незаменими в ежедневното използване на уеб-страници.

Разбира се, остава открит въпросът дали дългоочакваната от някои нова версия на Windows с кодово име “Vista” ще може да промени поне малко кривите на статистиките. Остава и друг въпрос – “кога?”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *