CentOS 5.2

Излезе версия 5.2 на CentOS. Това е софтуерно аналогичната на RHEL (RedHat Enterprise Linux) дистрибуция. Пакетите на RHEL идват с платената поддръжка, а CentOS използва свободно разпространяванети пакети с изходен […]

RedHat отваря “Knowledge Base”

RedHat отвори за публичен достъп базата си данни с препоръки и “трикове” за управление на RedHat-системи “redhat knowledge base“. След като компанията преди време реши да прекрати проекта RedHat Linux […]

Нова версия на Fedora – 5

Днес беше публикувана новата версия 5 на Fedora Core. Информацията все още е неофициална, няма обявление на fedora.redhat.com. Проектът Fedora е прекият наследник на GNU/Linux дистрибуцията “Red Hat“. Казано накратко, […]