Излезе версия 5.2 на CentOS. Това е софтуерно аналогичната на RHEL (RedHat Enterprise Linux) дистрибуция. Пакетите на RHEL идват с платената поддръжка, а CentOS използва свободно разпространяванети пакети с изходен код на същите програми, за да дава на администраторите възможност да са с нов софтуер от RedHat, но без паричния абонамент на RHEL.

Обявление на версията 5.2: http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2008-June/014999.html

Централен сайт на CentOS: http://centos.org/

Share