Втора бета-версия на KDE 4.1. Крайната версия 4.1 е предвидено да излезе на 29 юли, с което малко се нарушава шестмесечния ритъм на изданията на KDE. Целта е версия 4.1 да стане напълно функционално равностойна на старата стабилна серия 3 за крайния потребител и миграцията от KDE3 към новата 4-та серия да е максимално улеснена.

Обявление и описание на промените: http://www.kde.org/announcements/announce-4.1-beta2.php

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *