John Pugh от Британския Парламент разпитва генералния и финансофия директор на обществената телевизия във Великобритания BBC за разхода на пари за системата за поточно излъчване на телевизия “on demand” iPlayer, за липсата на платформена независимост на тази система и за връзката с Майкрософт.

Обсъждане в BoycottNovell: http://boycottnovell.com/2008/06/25/msbbc-grilled-video/

Самият видео-файл: http://boycottnovell.com/videos/bbc-grilled.ogg

Новината в The Register с пълния запис: http://www.theregister.co.uk/2008/01/14/thompson_bbc_iplayer_pac/

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *