За някои това сигурно не е новина. За много хора в България това сигурно не е новина. Макар доста от чисто любопитство да са опитвали и разглеждали какво е SecondLife, сигурно истински вживяващите се там са сравнително малко. Затова и публикуването на кода му не е от най-открояващите се новини. За много хора, които иначе са запознати с GNU/Linux, дневното осведомяване се достига в сайтове като Distrowatch или в пощенските списъци на местните потребителски групи. И все пак, дори и да не знаете или да имате само бегла представа какво е SecondLife, освобождаването на изходния му код е новина и за вас, нали?

Днес Linden Lab, разработчиците на онлайн-симулацията SecondLife официално съобщиха в блога на проекта, че публикуват изходния код под GNU GPLv2. SL е хибридна среда, съчетаваща познати неща от виртуалните светове, социалните мрежи, ролевите игри и икономическите стратегии. Без да е нито едно от тях в цялост. Всъщност SL, още от времето на първите с иверсии от 2002г. е не крайният и капсулирап продукт, какъвто сме свикнали да виждаме от софтуерните компании. По-скоро е заявка за проект, който има някакво лутащо се начало, но няма точно определена крайна цел. И днес проектът се развива донякъде от Linden, донякъде от потребителите му, донякъде един вид “сам”. Като провокира въпроси на самото си развитие. Пример е как пред иняколко месеца започна дискусия за авторските права вътре в света на SL и как те се съотнасят с тези във физическата реалност.

На фона на тази му открита проектност SecondLife най-естествено вървеше към свободния софтуер. Прилагани са отворени стандарти във всички възможни случаи, тоест почти навсякъде. Сега е по-разбираем ентусиазмът по отношение на SL на хора като Joichi Ito, който винаги говори за нуждата от мислене на Интернет като проект и то такъв проект, който не изключва потребители, а напротив, въвлича ги в съвместно правене на светове. Светове като SL.

Вече можем да очакваме подобренията в системата и евентуалното скорошно включване на нови сървъри към основната мрежа, “SecondLife Grid”. Засега основната програма, която е публикувана, е клиентът за влизане в SL. Протоколите, по които се обменят данните отпреди са публикувани. В някой бъдещ ден може да е възможно не само да се действа във втори живот, ами и този втори живот да бъде променян и сменян многократно при преминаването в различните “светове” от една по-голяма мрежа, в един мета-secondlife.

Share