CentOS 5.2

Излезе версия 5.2 на CentOS. Това е софтуерно аналогичната на RHEL (RedHat Enterprise Linux) дистрибуция. Пакетите на RHEL идват с платената поддръжка, а CentOS използва свободно разпространяванети пакети с изходен […]