Засега от OpenMoko имат договори с 5 разпространителя за съвсем наскоро излезлия свободен смартфон Neo FreeRunner. Три немски, една френска и една индийска фирми вече продават устройството на цена около 300-320 евро.

По-подробно за разпространителските фирми: http://lxer.com/module/newswire/view/104523/index.html

Кратко представяне на FreeRunner: http://linuxdevices.com/news/NS9978560959.html

За записване като дистрибутор (на вниманието на по-будните български фирми): http://openmoko.com/opportunities-distributors.html

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *