Новият GNOME 2.20 е готов. Поредната шестмесечна подготовка на най-новото в настолната среда е в края си и днес 2.20 трябва да “плъзне по щандовете”. Както винаги досега, новият GNOME следва концепцията, заложена в документите на HIG на проекта и съдържа все повече и удобни инструменти. Някои неща, като основно редактиране на снимки или пък софтуер за детайлно управление на електронни ключове вече минават в графата “задължителни за средата”.

Подобренията в новата версия са: по-пълна и по-добра поддръжка на езиците с писане отдясно наляво, интеграция на настолното търсене (tracker, beagle) във файловия мениджър, много нови функционалности в Evolution, Eye of Gnome, подобрен контролен център и управление на захранването и батерията. Разбира се, както и във всяка друга версия на настолната среда, много поправки на грешки и малки подобрения са намерили място.

В пощенския и групов софтуер Evolution има някои интересни нови неща, например при изпращане на писмо се прави специална проверка дали не е “забравен” прикрепен файл. Текстът на писмото се претърсва за типични думи в писмата с прикрепки и ако се намерят, но няма прикрепяне на файл, програмата предупреждава и напомня. Това е настройваемо, разбира се. Други лъскави удобства са показването на иконка в панела при нова поща, което в тази версия си проправя път от приставка към основната част на Evolution. Също така са улеснени още повече миграцията и архивирането на всички данни от пощата, календара и т.н., с действието Backup/Restore. В пощата нишките с нови писма в тях може да се настрои да се показват в горния край на списъка за по-лесно и бързо четене.

Уеб-четецът Epiphany вече е преминал преходния етап от скорошното му сливане с Galeon и дори го очаква следващото голямо предизвикателство — в следващата версия на GNOME се очаква Epiphany да работи с WebKit вместо с Gecko. WebKit е машината за обработка на уеб-страници, която се използва в Safari на MacOS и Konqueror на KDE. Проектът преди няколко години започва като освободен код от Apple и вече доста време се развива като следващата масово ползвана рендваща HTML машина след Gecko на Mozilla. Много от разработчиците на GNOME са ентусиазирани за тази смяна и все повече са недоволните възгласи, че Gecko е тежък, бавен и труден за поддръжка. Epiphany вече има пробна версия с WebKit и поне по разказите на пробвалите я е много по-бърза от Gecko и програмата не “зацепва” при прелистване или при зареждане на страници. Остава да изчакаме още шест месеца, докато дойде версия 2.22 на средата, съответно и с новия Epiphany.

В сегашния Epiphany има засега по-скоро козметични промени, продиктувани от обратната връзка на потребителите за по-голяма ползваемост. Подобрения в падащото меню на “умните отметки” и адресната лента, подобрения в прелистването на страниците и т.н.

Програмата за преглед да снимки Eye of Gnome е по-бърза и поддържа XMP-файлове освен вградения EXIF. Всички тези метаданни се ползват при показване на снимките — например умалени копия във файловете, данни за ориентация и т.н. Добавени са и менюта за отваряне на снимката в други програми.

Evince, програмата за преглед на документи, поддържа интерактивни форми в PDF, като също така показването на страниците е чувствително забързано.

Tomboy вече може да работи с отдалечени бележки, съхранявани не само в папка на машината, а и през WebDAV или SSH. Има и синхронизация на бележките и внасяне на бележки от аплета “Лепкави бележки” — неща, които може да са полезни при съвместна работа или при писане от различни машини.

Системата за помощ и програмата Yelp са променени много, с цел по-лесно ползване. Също така и контролният панел е с пренаредени менюта и листове.

Предпазителят на екрана позволява да се оставят съобщения. Ако екранът е заключен и потребителят го няма, но негов колега го е търсил, може да му остави съобщение през предпазителя. Когато потребителят се върне и отключи екрана си, ще получи съобщенията.

Както винаги, можете да се отпуснете с превода на български, който екипът на “GNOME на български!” и най-вече главният ни предаващ преводите Александър Шопов е подготвил, проверил и поправил за вас. Повече за новата 2.20 на GNOME прочетете в официалното обявление.

Share