Публичният сървър на Jabber Software Foundation (JSF) наскоро беше мигриран от jabberd 1.4 към ejabberd. Сървърът jabber.org от много време е един от най-натоварените в публичната джабер-мрежа, поддържа едновременно между 5 и 10 хиляди свървания от клиенти и между 500 и 2000 междусървърни връзки с други сървъри от мрежата. Това е първият джабер-сървър, пуснат в експлоатация във вече далечната 1999г. От тогава до миналия месец jabber.org винаги е работел със софтуер от проекта jabberd.

Причината за миграцията към създадения през 2002г. проект на Алексей Шчепин ejabberd са проблемите на интеграцията на jabberd със система за управление на връзките, взета от комерсиалния Jabber XCP на Jabber Inc. Използваше се такава комбинация на jabber.org за управление на връзките клиент-сървър и сървър-сървър, защото вграденото в jabberd 1.4 управление не е можело да издържа голямото натоварване от многото едновременни връзки.

EJabberd, от своя страна, е доста по-нов проект, но има репутацията на по-бърз в такива ситуации и издържащ на по-голямо натоварване. Както обясни Питър Сент Андре в пощенските списъци на джабер-фондацията, за да решат пробелма със сървъра, е трябвало или да инсталират изцяло комерсиално и собственическо решение, като Jabber XCP, или да спонсорират разработчик, който да напише нов и по-бърз управител на връзките за настоящия jabberd 1.4, или да мигрират сървъра към друг свободен софтуер, който обаче да може да издържи огромното натоварване.

След като дълго е била обсъждана втората възможност, накрая е стигнато до решение да се поеме по третия път и да се инсталира написаният на ERlang ejabberd. Решаващ при избора е бил и фактът, че наскоро проектът ejabberd обяви, че последната версия на сървъра е напълно съвместима със XMPP-стандарта. Като се добави и поддръжката на голяма част от разширенията на стандарта и удобния уеб-интерфейс за управление и настройка, решението вече не е било трудно.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *