Вчера стана ясен резултатът от гласуването в проекта Дебиан за свободността на лиценза GNU FDL и съобразността му с препоръките на DFSG.

Решението е, че GFDL без непроменливи раздели е свободен и отговаря на DFSG. Следователно всички документи, лицензирани под този лиценз и несъдържащи непроменливи раздели остават в Дебиан. И могат да бъдат добавяни нови такива в дистрибуцията.

Обсъждането на това гласуване беше дълго и много натоварено. Решението е компромисен вариант между двете крайни – за пълно приемане и за пълно отхвърляне на лиценза. Струва си да се отбележи, че това компромисно решение печели пред възможността за пълно отхвърляне на лиценза само с 66 гласа.

Вариантът за пълно приемане на лиценза във всички случаи беше най-малко вероятно да се приеме от цялата общност на Дебиан. Все пак в средите на българските потребители и разработчици на Дебиан настроението беше в голяма степен в подкрепа на пълното приемане на лиценза. Антон Зиновиев проведе дълги дискусии в пощенските списъци на Дебиан в защита на GDFL, с което и представи позицията на голяма част от дебианците в България.

Приемането на GDFL в Дебиан, макар и с условия, предотвратява предсказваното от известно време разцепване на проекта и е логичен завършек на дълга и изтощителна дискусия.Вчера стана ясен резултатът от гласуването в проекта Дебиан за свободността на лиценза GNU FDL и съобразността му с препоръките на DFSG.

Решението е, че GFDL без непроменливи раздели е свободен и отговаря на DFSG. Следователно всички документи, лицензирани под този лиценз и несъдържащи непроменливи раздели остават в Дебиан. И могат да бъдат добавяни нови такива в дистрибуцията.

Обсъждането на това гласуване беше дълго и много натоварено. Решението е компромисен вариант между двете крайни – за пълно приемане и за пълно отхвърляне на лиценза. Струва си да се отбележи, че това компромисно решение печели пред възможността за пълно отхвърляне на лиценза само с 66 гласа.

Вариантът за пълно приемане на лиценза във всички случаи беше най-малко вероятно да се приеме от цялата общност на Дебиан. Все пак в средите на българските потребители и разработчици на Дебиан настроението беше в голяма степен в подкрепа на пълното приемане на лиценза. Антон Зиновиев проведе дълги дискусии в пощенските списъци на Дебиан в защита на GDFL, с което и представи позицията на голяма част от дебианците в България.

Приемането на GDFL в Дебиан, макар и с условия, предотвратява предсказваното от известно време разцепване на проекта и е логичен завършек на дълга и изтощителна дискусия.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *