Настолното търсене – етикети срещу папки

Няма да преувеличим ако кажем, че не само за настолното търсене, но и за всяко друго основната дилема е дали да се ползва йерархичната подредба от папки, под-папки и файлове […]