Излезе първата тестова весия на следващото Ubuntu — 8.10 Intrepid Ibex. До окончателната версия има доста време, но пътят е открит. Ако се чудите колко точно време остава до всяко следващо издание на Убунту, сметката е лесна — Каноникал спазват едно просто, ясно и разбираемо правило за номериране на версиите. Всяка версия има номер, който се състои от годината и месеца на излизане. Значи очакваната 8.10 ще е готова през октомври 2008г.

Убунту все използват за имена на версиите си разни смели животни. Така след последната версия 8.04 Hardy Heron (“Коравата чапла”) идва 8.10 Intrepid Ibex — (“Безстрашният ибекс”). Ибексът е алпийски козирог, вид планинска коза. Привлекателна система на именуване, нали? 😉

Ето и тестовата версия 8.10 alpha 1 в сайта на Убунту: http://www.ubuntu.com/testing/intrepid/alpha1

Share