Алтернативи на phpMyAdmin

Всеки, на когото му се налага да използва MySQL или ползва уеб-интерфейса за управление phpMyAdmin, или поне е чувал за него. Макар да е незаменим помощник в някои определени ситуации, […]

Кодове на Apache за състояние — пренасочванията

Тази тема е малко встрани от новините за свободен софтуер. Но понеже много хора използват свободен софтуер за страниците си в Интернет, много често без самите да знаят за възможностите, […]